QUY ĐỊNH MỚI

Hướng dẫn mới về đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử

Ngày đăng 21/07/2024 | 08:18  | Lượt xem: 36
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 21/07/2024 | 08:17  | Lượt xem: 35
Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định trước ngày 01/7/2004 nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bồi thường về đất.

Chế độ thăm hỏi một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp Thành phố Hà Nội thực hiện từ 12/7/2024

Ngày đăng 21/07/2024 | 08:10  | Lượt xem: 27
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chi thăm hỏi lão thành cách mạng ốm đau là 5.000.000 đồng/người/năm

Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã

Ngày đăng 18/07/2024 | 08:53  | Lượt xem: 42
Ngân hàng Hợp tác xã được hoạt động cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định

Thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân tối đa là 50 năm

Ngày đăng 16/07/2024 | 04:58  | Lượt xem: 54
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trong địa bàn một xã, một phường, một thị trấn (xã). Quỹ tín dụng nhân dân không được mở rộng địa bàn hoạt động sang xã khác ngoài xã đặt trụ sở chính.

Bán hàng cao hơn mức tối đa của khung giá bị phạt tới 20 triệu đồng

Ngày đăng 16/07/2024 | 04:55  | Lượt xem: 43
Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm hành chính trong quản lý giá là 150 triệu đồng, đối với tổ chức là 300 triệu đồng

Hà Nội, chi thù lao cho hòa giải viên : 300.000 đồng/vụ, việc.

Ngày đăng 16/07/2024 | 04:53  | Lượt xem: 53
Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở: 400.000 đồng/vụ, việc; 05 tháng lương cơ sở; Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu,...

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:36  | Lượt xem: 62
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3.500.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Quy định mới về cơ cấu, tỉ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:32  | Lượt xem: 70
Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương: Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa 50%

Quy định mới về thủ tục đăng ký xe sản xuất lắp ráp trong nước

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:26  | Lượt xem: 54
Từ ngày 01/8, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định (VNeID)

Quy định mới về giới hạn cho vay của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:18  | Lượt xem: 63
Tổng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng là cá nhân không phải là thành viên không được vượt quá số dư của hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm

Quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày đăng 03/07/2024 | 11:54  | Lượt xem: 63
Tổ chức, cá nhân quyền yêu cầu và nhận thông báo, hướng dẫn và cảnh báo từ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để nhận biết và phòng tránh rủi ro khi sử dụng dịch vụ thanh toán

Chính phủ ban hành nghị định, chính thức tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7

Ngày đăng 02/07/2024 | 05:40  | Lượt xem: 91
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở...

Quốc hội nhất trí tăng 15% lương hưu, 30% lương cơ sở

Ngày đăng 01/07/2024 | 12:28  | Lượt xem: 77
Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Quy định mới về về hoạt động đại lý thanh toán

Ngày đăng 29/06/2024 | 10:49  | Lượt xem: 56
Hạn mức giao dịch (rút - nộp tiền mặt) đối với khách hàng cá nhân, tối đa là 20 triệu đồng/khách hàng/ngày từ 01/7/2024

Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu từ 01/7/2024

Ngày đăng 26/06/2024 | 11:52  | Lượt xem: 47
Mua bán căn hộ chung cư phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định

Hình thức thể hiện căn cước điện tử áp dụng từ 01/7/2024

Ngày đăng 26/06/2024 | 11:51  | Lượt xem: 54
Căn cước điện tử được truy cập, sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia

Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc

Ngày đăng 22/06/2024 | 08:17  | Lượt xem: 44
Vắc xin thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên toàn quốc cho trẻ em, phụ nữ có thai trong Chương trình...

Phương pháp thu nhập tăng thêm xác định giá trị của tài sản vô hình

Ngày đăng 19/06/2024 | 06:07  | Lượt xem: 64
Xác định những dòng doanh thu kỳ vọng được tạo ra liên quan đến việc sử dụng tài sản vô hình cần thẩm định giá;

Phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày đăng 19/06/2024 | 05:48  | Lượt xem: 67
Ban Tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với đề nghị cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước...