QUY ĐỊNH MỚI

Địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử

Ngày đăng 14/01/2021 | 04:47  | Lượt xem: 17
Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì vẫn thành lập Ban bầu cử và Tổ bầu cử riêng; thành viên Ban bầu cử có thể tham gia làm...

Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:52  | Lượt xem: 22
Dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và...

Người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doạnh nghiệp

Ngày đăng 11/01/2021 | 09:37  | Lượt xem: 31
Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với Chủ tịch Hội đồng thành...

Các nội dung cung cấp thông tin trên website thương mại điện tử bán hàng

Ngày đăng 10/01/2021 | 10:56  | Lượt xem: 32
Website thương mại điện tử bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về người sở hữu website, hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản của hợp đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu...

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo

Ngày đăng 10/01/2021 | 09:45  | Lượt xem: 31
Cơ quan Công an các cấp nơi người được bảo vệ có địa chỉ nơi ở hoặc nơi có tài sản, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính...

Mức thù lao đa dịch vụ bán đấu giá tài sản không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng

Ngày đăng 08/01/2021 | 03:32  | Lượt xem: 46
Dưới 50 triệu đồng thì mức thù lao là 8% giá trị tài sản bán được; Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng mức thù lao là 3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu...

Rà soát để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp

Ngày đăng 07/01/2021 | 12:41  | Lượt xem: 57
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành Tư...

Thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc, thuốc thang sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng 03/01/2021 | 10:26  | Lượt xem: 41
Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mua vị thuốc từ các đơn vị cung ứng, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá vị thuốc mua vào của vị thuốc và chi phí hao hụt trong bảo quản, cân chia (nếu có).

Mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 03/01/2021 | 10:21  | Lượt xem: 68
Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi; Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 35.000 đồng/kg lợn hơi.

Người có y đức trong sáng được tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ

Ngày đăng 03/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 37
Cá nhân trong ngành y tế có sáng kiến, giải pháp hoặc đóng góp đặc biệt xuất sắc, nổi bật, được áp dụng hiệu quả, rộng rãi trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

Hà Nội ban hành Đề án hỗ trợ 8 chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 29/12/2020 | 11:01  | Lượt xem: 134
Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 chữ ký số doanh nghiệp thành lập mới sử dụng trong 01 năm đầu hoạt động nhưng không quá 1.000.000 đồng/doanh nghiệp

Cấm khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công

Ngày đăng 29/12/2020 | 10:50  | Lượt xem: 43
Nghiêm cấm lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có cộng với cách mạng để vi phạm pháp luật

4 thủ tục hành chính mới về thẩm định đề án vị trí việc làm

Ngày đăng 28/12/2020 | 05:40  | Lượt xem: 87
Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 24/12/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí...

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giao dịch bảo đảm

Ngày đăng 26/12/2020 | 11:12  | Lượt xem: 82
Cá nhân, pháp nhân nếu không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm nhưng có yêu cầu đăng ký trực tuyến thì có thể khởi tạo một tài khoản để thực hiện đăng ký, yêu cầu cung...

Quy định mới về mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:35  | Lượt xem: 91
Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định...

Quy định mới về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Ngày đăng 24/12/2020 | 09:36  | Lượt xem: 91
Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất...

Thời hạn vay quỹ đầu tư phát triển địa phương không quá 15 năm

Ngày đăng 22/12/2020 | 09:27  | Lượt xem: 83
Trường hợp cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa trên, Quỹ đầu tư phát triển địa phương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Hỗ trợ 100% tuyên truyền, quảng bá gian hàng của Việt Nam trên môi trường mạng

Ngày đăng 21/12/2020 | 10:33  | Lượt xem: 71
Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng; Tổ chức hội chợ,...

Mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày đăng 20/12/2020 | 10:43  | Lượt xem: 101
Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao...

Vợ hoặc chồng được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Ngày đăng 19/12/2020 | 10:30  | Lượt xem: 95
Người từ đủ 15 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự được tự nguyện yêu cầu xét nghiệm HIV.