QUY ĐỊNH MỚI

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị in phải đúng với nội dung ghi trong giấy xác nhận

Ngày đăng 06/10/2022 | 11:36  | Lượt xem: 5
Thiết bị ngành in là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy

Nhiệm vụ và quyền hạn cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 04/10/2022 | 09:56  | Lượt xem: 21
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các văn bản khác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có...

Trợ giúp viên pháp lý phải có bằng cử nhân luật trở lên

Ngày đăng 04/10/2022 | 09:37  | Lượt xem: 13
Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: có bằng cử nhân luật trở lên; có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư; có giấy chúng nhận...

Sửa quy định tính điểm phân loại đô thị

Ngày đăng 03/10/2022 | 10:00  | Lượt xem: 29
Phân loại đô thị nhằm xác lập cơ sở đánh giá chất lượng đô thị; tổ chức, sắp xếp và quản lý, phát triển hệ thống đô thị, các khu vực nội thành, nội thị, ngoại thành, ngoại thị, thị trấn, khu vực dự...

Đơn vị hành chính nông thôn đặc thù có 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi

Ngày đăng 03/10/2022 | 09:34  | Lượt xem: 32
Đơn vị hành chính nông thôn có 30% dân số là người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số bằng 50% mức quy định đối...

Sửa quy định về thủ tục cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Ngày đăng 29/09/2022 | 10:27  | Lượt xem: 38
 Việc trả chứng chỉ cấp lại được thực hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính theo yêu cầu của cá nhân có nhu cầu.

3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cơ bản

Ngày đăng 25/09/2022 | 10:47  | Lượt xem: 76
Mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 3,5% tiền đóng bảo hiểm y tế, được trích từ quỹ bảo hiểm y tế; trong đó, năm 2022 tối đa...

Hỗ trợ hộ gia đình triển khai hoặc tham gia vào dự án dược liệu quý

Ngày đăng 25/09/2022 | 08:48  | Lượt xem: 90
Hỗ trợ các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trong vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển dược liệu quý cùng tham gia thực hiện dự...

Trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Ngày đăng 23/09/2022 | 09:49  | Lượt xem: 73
Hướng dẫn một số hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...

Nội dung và mức chi đào tạo nguồn nhân lực của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày đăng 23/09/2022 | 08:59  | Lượt xem: 67
Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của...

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường

Ngày đăng 21/09/2022 | 11:20  | Lượt xem: 65
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, tập...

Quy định giám sát đối với an toàn thực phẩm là động vật

Ngày đăng 20/09/2022 | 09:08  | Lượt xem: 71
Động vật đưa vào giết mổ; thịt và sản phẩm thịt tại cơ sở giết mổ và kinh doanh; sữa tươi nguyên liệu, mật ong, tổ yến tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh; sản...

Tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng kỷ niệm chương ngành nội vụ

Ngày đăng 19/09/2022 | 09:41  | Lượt xem: 84
Hoạt động chuyên trách từ đủ 15 năm trở lên hoặc hoạt động kiêm nhiệm từ đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Trường hợp được cử đi học tập hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì thời...

Nhà đầu tư mua trái phiếu được thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:44  | Lượt xem: 49
Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Hà Nội hỗ trợ đến 10.000.000 đồng/người cho công chức, viên chức, lao động lĩnh vực y tế

Ngày đăng 17/09/2022 | 10:18  | Lượt xem: 94
Các Bệnh viện; Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm: Người trực tiếp làm...

Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2022 | 10:02  | Lượt xem: 74
Vùng thành thị Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn các phường và thị trấn: Mầm non; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông là 90.000 đồng/học sinh/tháng đối với...

Học phí cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022-2023

Ngày đăng 17/09/2022 | 04:37  | Lượt xem: 114
Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ...

5 Tòa án nhân dân của Hà Nội được thí điểm thu nộp tạm ứng án phí và lệ phí online

Ngày đăng 16/09/2022 | 09:57  | Lượt xem: 89
Toàn án nhân dân được chọn thu nộp tạm ứng án phí và lệ phí online có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực...

Không xem xét kỷ luật công đoàn viên mất năng lực hành vi dân sự.

Ngày đăng 16/09/2022 | 09:46  | Lượt xem: 105
Khi cán bộ, đoàn viên công đoàn bị xử lý kỷ luật thì trong thời hạn 15 ngày, tổ chức công đoàn có thẩm quyền có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng, chính quyền, chuyên môn...

Viện kiểm sát sếp lưu đơn ngoài lĩnh vực hoạt động Tư pháp bị rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ

Ngày đăng 14/09/2022 | 08:30  | Lượt xem: 80
Đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm đơn được phân cấp thẩm quyền giải quyết theo Quy chế công tác thanh tra, giải...