video pbgdpl

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu 5 Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Ngày đăng 22/12/2020 | 01:34  | Lượt xem: 51

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu 5 Phó Chủ tịch UBND Thành phố