video pbgdpl

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII
Ngày đăng 12/10/2020 | 17:09  | Lượt xem: 54

Nguồn: https://hanoi.gov.vn/