Văn bản quy định chế độ, chính sách hỗ trợ về phòng, chống dịch COVID-19

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tài liệu Một số hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) trong phòng, chống dịch covid-19 và chế tài xử lý theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) từ ngày 01/01/2022 01/01/2022
Kế hoạch 297-KH-UBND Kế hoạch 297-KH-UBND ngày 23-12-2021 của UBND Thành phố triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại. 23/12/2021
Công điện 1745-CĐTTg Công điện 1745-CĐTTg ngày 19-12-2021 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chúng mới Omicron vủa vi rút SARS-CoV-2. 19/12/2021
Chỉ thị số 25-CT-UBND Chỉ thị số 25-CT-UBND ngày 17-12-2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. 17/12/2021
Tài liệu phát thanh phòng, chống dịch covid-19 Một số hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) trong phòng, chống dịch covid-19 và chế tài xử lý theo Nghị định số 117_2020_NĐ-CP, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 03/12/2021
Phương án 276-PA-UBND Phương án 276-PA-UBND ngày 02-12-2021 của UBND Thành phố cách ly quản lý tại nhà đối người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố. 02/12/2021
Công điện số 26/CĐ-UBND Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. 02/12/2021
Công điện số 25/CĐ-UBND Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 26/11/2021
Phương án 263-PA-UBND Phương án 263-PA-UBND ngày 23-11-2021 của UBND Thành phố phương án đáp ứng thu dung, điều trị Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 23/11/2021
Công văn số 4095/UBND-KGVX Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). 19/11/2021
Công điện số 24-CĐ-UBND Công điện số 24-CĐ-UBND ngày 18-11-2021 của UBND Thành phố về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội. 18/11/2021
Công điện số 23-CĐ-UBND Công điện số 23-CĐ-UBND ngày 16-11-2021 của UBND Thành phố về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. 16/11/2021
Công văn số 9500-BYT-DP Công văn số 9500-BYT-DP ngày 08-11-2021 của Bộ Y tế về chỉ đạo y tế ngoài công lập thực hiện các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 08/11/2021
Công văn 9472-BYT-MT Công văn 9472-BYT-MT ngày 08-11-2021 triển khai Nghị quyết 128-NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ. 08/11/2021
Kế hoạch số 245-KH-UBND Kế hoạch số 245-KH-UBND ngày 30-10-2021 của UBND Thành phố về triển khai tiêm vắc xin phòng COvid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022. 30/10/2021
Kế hoạch số 310/KH-UBND Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND Thành phố về việc ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/10/2021
Công điện số 22-CĐ-UBND Công điện số 22-CĐ-UBND ngày 20-10-2021 của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20/10/2021
Công điện số 21-CĐ-UBND Công điện số 21-CĐ-UBND ngày 13-10-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. 13/10/2021
Quyết định 4800/QĐ-BYT Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128-NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 12/10/2021
Nghị quyết 128/NQ-CP Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 11/10/2021