Văn bản pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Số văn bản Chỉ thị số 25-CT-UBND
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày có hiệu lực 06/01/2022
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 25-CT-UBND ngày 17-12-2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Loại văn bản
Văn bản khác