Văn bản pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Số văn bản Phương án 263-PA-UBND
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày có hiệu lực 06/01/2022
Người ký
Trích yếu Phương án 263-PA-UBND ngày 23-11-2021 của UBND Thành phố phương án đáp ứng thu dung, điều trị Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Loại văn bản
Văn bản khác