Văn bản pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Số văn bản Công điện 1745-CĐTTg
Ngày ban hành 19/12/2021
Ngày có hiệu lực 29/12/2021
Người ký
Trích yếu Công điện 1745-CĐTTg ngày 19-12-2021 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chúng mới Omicron vủa vi rút SARS-CoV-2.
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản
Văn bản khác