Văn bản pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Số văn bản Quyết định 4800/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày có hiệu lực 29/12/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128-NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm
20211229083253.QUYTNH_4.PDF
Văn bản khác