Văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Công điện 789/CĐ-TTg Công điện 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tiêu kép" 05/06/2021
Công điện 12/CĐ-UBND Công điện 12/CĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 02/06/2021
Công điện 570/CĐ-TTg Công điện 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 Thủ tướng Chính phủ điện về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. 02/05/2021
Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 27/4/2021). 27/04/2021
Công điện 541/CĐ-TTg Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 23/04/2021
Công điện số 03/CĐ-UBND Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 27/03/2021
Công điện số 03/CĐ-UBND Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 27/03/2021
19-CT-TTg Chỉ thị số 19-CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 24/04/2020
16-CT-TTg Chỉ thị số 16-CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 27/03/2020
Hiển thị 21 - 30 trong 30 kết quả.