Văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Công điện 1745-CĐTTg Công điện 1745-CĐTTg ngày 19-12-2021 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chúng mới Omicron vủa vi rút SARS-CoV-2. 19/12/2021
Công văn số 9500-BYT-DP Công văn số 9500-BYT-DP ngày 08-11-2021 của Bộ Y tế về chỉ đạo y tế ngoài công lập thực hiện các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 08/11/2021
Công văn 9472-BYT-MT Công văn 9472-BYT-MT ngày 08-11-2021 triển khai Nghị quyết 128-NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ. 08/11/2021
Quyết định 4800/QĐ-BYT Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128-NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 12/10/2021
Nghị quyết 128/NQ-CP Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 11/10/2021
Công điện 1322/CĐ-TTg Công điện 1322/CĐ-TTg ngày 10-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 10/10/2021
Công điện số 20/CĐ-UBND Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 06/09/2021
Quyết định 4111/QĐ-BYT Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26-8-2021 của Bộ Y tế ban hành về tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. 26/08/2021
Công văn số 7020-BYT-MT Công văn số 7020-BYT-MT ngày 25-8-2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em. 25/08/2021
Công điện số 1102/CĐ-TTg Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. 23/08/2021
Công điện số 1099/CĐ-TTg Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 22/08/2021
Quyết định 4042/QĐ-BYT Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21-8-2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 21/08/2021
Quyết định 4038/QĐ-BYT Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21-8-2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. 21/08/2021
Công điện 1081/CĐ-TTg Công điện 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 16/08/2021
Nghị quyết số 86/NQ-CP Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV. 06/08/2021
Công điện 1068/CĐ-TTg Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 05/08/2021
Công điện số 1063/CĐ-TTg Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. 31/07/2021
Nghị quyết số 30/2021/QH15 Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 28/07/2021
Công văn 5599-BYT-MT Công văn 5599-BYT-MT ngày 14-7-2021 của Bộ Y tế về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý bệnh nhân COVID-19. 14/07/2021
Công điện số 914/CĐ-TTg Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 do Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép. 06/07/2021
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.