Văn bản chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hiển thị 1 - 20 trong 58 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Kế hoạch 297-KH-UBND Kế hoạch 297-KH-UBND ngày 23-12-2021 của UBND Thành phố triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại. 23/12/2021
Chỉ thị số 25-CT-UBND Chỉ thị số 25-CT-UBND ngày 17-12-2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. 17/12/2021
Phương án 276-PA-UBND Phương án 276-PA-UBND ngày 02-12-2021 của UBND Thành phố cách ly quản lý tại nhà đối người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố. 02/12/2021
Công điện số 26/CĐ-UBND Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. 02/12/2021
Công điện số 25/CĐ-UBND Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 26/11/2021
Phương án 263-PA-UBND Phương án 263-PA-UBND ngày 23-11-2021 của UBND Thành phố phương án đáp ứng thu dung, điều trị Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 23/11/2021
Công văn số 4095/UBND-KGVX Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). 19/11/2021
Công điện số 24-CĐ-UBND Công điện số 24-CĐ-UBND ngày 18-11-2021 của UBND Thành phố về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội. 18/11/2021
Kế hoạch số 245-KH-UBND Kế hoạch số 245-KH-UBND ngày 30-10-2021 của UBND Thành phố về triển khai tiêm vắc xin phòng COvid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022. 30/10/2021
Kế hoạch số 310/KH-UBND Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND Thành phố về việc ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/10/2021
Công điện số 22-CĐ-UBND Công điện số 22-CĐ-UBND ngày 20-10-2021 của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20/10/2021
Công điện số 21-CĐ-UBND Công điện số 21-CĐ-UBND ngày 13-10-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. 13/10/2021
206/KH-UBND Kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng chống, chống dịch COVID-19 của người dân trên địa bàn Thành phố 08/09/2021
484-TB/TU Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố 07/09/2021
Chỉ thị số 20/CT-UBND Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố 03/09/2021
Văn bản số 2900/UBND-THCB Văn bản số 2900/UBND-THCB ngày 02/9/2021 của UBND Thành phố về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố 02/09/2021
Thông báo số 480-TB/TU Thông báo số 480-TB/TU ngày 01/9/2021 về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố 01/09/2021
Chỉ thị số 06-CT/TU Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố 01/09/2021
Công văn số 2791/UBND-TKBT Công văn số 2791/UBND-TKBT ngày 26/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố 26/08/2021
Công văn số 2795/UBND-NC Công văn số 2795/UBND-NC ngày 24/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội 24/08/2021
Hiển thị 1 - 20 trong 58 kết quả.