Văn bản chỉ đạo của Hội đồng PBGDPL, Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Tài liệu Một số hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) trong phòng, chống dịch covid-19 và chế tài xử lý theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) từ ngày 01/01/2022 01/01/2022
Tài liệu phát thanh phòng, chống dịch covid-19 Một số hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) trong phòng, chống dịch covid-19 và chế tài xử lý theo Nghị định số 117_2020_NĐ-CP, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 03/12/2021
Kế hoạch số 210-KH-UBND Kế hoạch số 210-KH-UBND ngày 19-9-2021 của UBND Thành phố thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. 19/09/2021
Công văn số 2274/STP-PBGDPL Công văn số 2274/STP-PBGDPL ngày 23/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 23/08/2021
Công văn số 2225/STP-PBGDPL Công văn số 2225/STP-PBGDPL ngày 18/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 18/08/2021
Công văn số 1996/STP-PBGDPL tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19. 24/07/2021
Công văn số 02/CV-HĐPHPBGDPL Công văn số 02/CV-HĐPHPBGDPL ngày 05/02/2021 của Hội đồng PBGDPL Thành phố về việc tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led” 05/02/2021
Kế hoạch số 01/KH-HĐ Kế hoạch số 01/KH-HĐ ngày 05/02/2021 của Hội đồng PBGDPL Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 05/02/2021