TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà
Ngày đăng 27/02/2022 | 17:20  | Lượt xem: 75

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa xây dựng Infographic hướng dẫn chăm sóc trẻ bị nhiễm Covid-19 tại nhà. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 1

 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 2

 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 3

 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 4
 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 5

 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 6

 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 7

 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà - Ảnh 8