TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Bộ Y tế và WHO tiếp tục giải đáp thắc mắc về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 20/03/2020 | 08:00  | Lượt xem: 129

Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam xây dựng các tài liệu bằng các hình ảnh, với các câu hỏi và câu trả lời rõ ràng, ngắn gọn để tiếp tục giải đáp thắc mắc về phòng, chống dịch COVID-19.    

 

bo y te va who tiep tuc giai dap thac mac ve phong chong dich covid 19
bo y te va who tiep tuc giai dap thac mac ve phong chong dich covid 19
bo y te va who tiep tuc giai dap thac mac ve phong chong dich covid 19
bo y te va who tiep tuc giai dap thac mac ve phong chong dich covid 19
bo y te va who tiep tuc giai dap thac mac ve phong chong dich covid 19
bo y te va who tiep tuc giai dap thac mac ve phong chong dich covid 19

 

 

Hà Nguyên