tin tức - sự kiện

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022
Ngày đăng 29/06/2022 | 23:22  | Lượt xem: 46

Chiều 29-6, sau hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành các nội dung đề ra và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 90% ảnh 1

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội chiều 29-6

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Tại phiên họp, đại diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường về 6 nội dung: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố; phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các Thành ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các Tờ trình, Báo cáo, Đề án, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình Ban Chấp hành Đảng bộ.

Thường trực Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố cũng đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị.

Trong đó, về việc giao kế hoạch, kết quả giải ngân, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp Thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thẳng thắn đánh giá: Mặc dù Thành phố triển khai nhiều giải pháp, biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cấp Thành phố. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, đến nay tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của toàn Thành phố là rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước; trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp Thành phố tiếp tục thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện; đặc biệt vẫn còn nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đến thời điểm này vẫn chưa được phân bổ chi tiết...

Bí thư Thành ủy cho biết, qua đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, đến nay tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Hà Nội là rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp thành phố tiếp tục thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện; nhất là vẫn còn nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đến thời điểm này vẫn chưa được phân bổ chi tiết...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, với tiến độ triển khai các dự án chậm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của thành phố và ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Về giải pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP về chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp thành phố.

Đồng thời, giao Ban cán sự đảng UBND TP tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công đảm bảo theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm (bao gồm cả dự án điều chỉnh giảm và dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn), phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện; tránh phải điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nhiều lần trong năm

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất cao với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố do Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình và thống nhất đánh giá. Trong đó, 6 tháng đầu năm mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng kinh tế Thành phố phục hồi mạnh mẽ. GRDP quý II ước tăng 9,49% - cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4-6,9%); lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 GRDP tăng 7,79% - gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021, gấp 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19)...

Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố cũng thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH đã đề ra trong Báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị. Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương của Thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Qua đó, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Thành ủy. Hoàn thiện hồ sơ Tổng kết thực hiện Luật Thủ đô năm 2012; hoàn thành theo tiến độ việc lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung triển khai các công việc theo Kế hoạch và tiến độ đề ra đối với Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, bởi hiện nay đã xuất hiện chủng mới tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát tình hình giá cả, thị trường. Chuẩn bị tốt công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống úng ngập trong mùa mưa bão... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng quản lý công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị và bảo vệ môi trường.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Quyết liệt triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa lịch sử trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; khai giảng năm học mới 2022-2023. Chủ động chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh mùa hè (như sốt xuất huyết, tay chân miệng,…) và theo sát tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ; đảm bảo công tác an sinh xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý, trong đó nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng Chương trình phát triển đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai; định hướng phát triển theo Đề án đầu tư xây dựng 05 huyện thành quận; mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai).

Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh. Nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở. Định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, đảm bảo văn minh, hiện đại

“Phát triển nhà ở cùng với quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo ổn định kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội…”- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trên cơ sở Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của Thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các Chương trình, Đề án, Dự án đã đề ra. Tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cơ quan chức năng phải phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%. Mặt khác, tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cơ bản thống nhất và đánh giá Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TRUC LINH