Tin tức, sự kiện về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Hà Nội mở hai đợt giám sát về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày đăng 10/03/2021 | 08:03  | Lượt xem: 153
HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp...

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử được tổ chức trong 30 ngày

Ngày đăng 09/03/2021 | 10:37  | Lượt xem: 679
Cuộc thi nhằm hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 09/03/2021 | 07:33  | Lượt xem: 165
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội  vừa ban hành công văn về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 08/03/2021 | 08:45  | Lượt xem: 355
Ngày 7/3, Thành ủy Hà Nội có Công văn số 84-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử

Ngày đăng 08/03/2021 | 05:16  | Lượt xem: 221
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ giám sát, kiểm tra việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử. Cụ thể, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và...

3 đợt cao điểm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội

Ngày đăng 07/03/2021 | 03:10  | Lượt xem: 266
Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTHCTTT-TT ngày 3/3/2021 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu...

Triển khai thông tin, tuyên truyền về bầu cử đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng 06/03/2021 | 10:04  | Lượt xem: 378
Công tác thông tin, tuyên truyền cần phải được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn.

Thành phố Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 29 đại biểu

Ngày đăng 05/03/2021 | 12:47  | Lượt xem: 437
TP Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử (10 đơn vị) và số đại biểu Quốc hội được bầu (30 đại biểu) cao nhất cả nước. Tiếp theo là TP Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu Quốc hội...

184. đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước

Ngày đăng 04/03/2021 | 04:14  | Lượt xem: 78
Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...

7.656 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 03/03/2021 | 06:50  | Lượt xem: 318
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,06 lần trên số đại biểu được bầu.

Các địa phương có dịch COVID-19 chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị phù hợp

Ngày đăng 03/03/2021 | 03:42  | Lượt xem: 105
Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT về tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng...

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần hai

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:49  | Lượt xem: 149
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội quyết định vào chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng 02/03/2021 | 06:56  | Lượt xem: 294
Số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 95 người và dự kiến sẽ có 190 người được giới thiệu tham gia ứng cử.

Bộ Tư pháp tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Ngày đăng 02/03/2021 | 10:09  | Lượt xem: 581
Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Hà Nội hướng dẫn bổ sung về giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 01/03/2021 | 04:08  | Lượt xem: 1011
Người đủ tiêu chuẩn và còn đủ tuổi công tác ít nhất ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây thì được xem xét giới thiệu tái...

Điều kiện để đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Ngày đăng 28/02/2021 | 09:49  | Lượt xem: 121
Ban Tổ chức Trung ương vừa có Hướng dẫn 36 -HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu của các Tổ bầu cử

Ngày đăng 28/02/2021 | 02:34  | Lượt xem: 345
Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công...

Địa phương đang giãn cách xã hội có thể tổ chức lấy ý kiến cử tri bằng hình thức trực tuyến

Ngày đăng 27/02/2021 | 06:50  | Lượt xem: 286
Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin như: tổ chức hội nghị trực tuyến, tổ chức lấy ý kiến thông qua Email, tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber hoặc gửi...

Đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của luật  khi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày đăng 27/02/2021 | 09:18  | Lượt xem: 181
Việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội và các quy...

Đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác phục vụ bầu cử

Ngày đăng 26/02/2021 | 07:34  | Lượt xem: 260
Sáng 25/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.