Tin tức, sự kiện về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô mặc áo dài truyền thống đi bầu cử
Ngày đăng 21/05/2021 | 10:07  | Lượt xem: 267

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 152/BTV-TG về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Phụ nữ Thủ đô "mặc áo dài - đeo khẩu trang - đi bầu cử" - Ảnh 1.

Poster tuyên truyền bầu cử của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội


Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương, thành phố.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tiểu sử của các ứng cử viên; các quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri; thời gian, trình tự bỏ phiếu, nội quy bỏ phiếu…; các quy định tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử; phối hợp với các ban, ngành chức năng tại địa phương tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động nữ cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu đúng, bầu đủ, bầu một lần và bảo đảm tỷ lệ, chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nói chung, đại biểu nữ nói riêng đạt yêu cầu theo quy định.

Đặc biệt, các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài truyền thống trực tiếp đi bầu cử, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các cấp Hội cần tổ chức tốt các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, tổng vệ sinh môi trường, nghiệm thu các công trình, phần việc thi đua, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

 

Bảo Bình