Tin tức, sự kiện về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV
Ngày đăng 11/06/2021 | 07:27  | Lượt xem: 310

Chiều 10/6, thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 7 của Hội đồng bầu cử quốc gia

 

Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng đã thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua gồm 499 người.

Được biết, số người trúng cử đại biểu Quốc hội đã bầu đủ là 500 người. Có 1 người không được xác nhận tư cách đại biểu là ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Trong số 499 người được xác định trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này có 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu trúng cử, gồm 11 người cơ quan Đảng; 3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 126 người thuộc cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UB Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; 15 người thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Cũng trong danh sách những người trúng cử, có 12 người thuộc khối Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 người thuộc Bộ Công an; 22 người thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi nơi một người.

Danh sách trúng cử, có 301 người trúng cử do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu. Có 4 người tự ứng cử trúng cử nhiệm kỳ này.

Tính riêng số đại biểu hoạt động chuyên trách, ở Trung ương có 126 trúng cử còn ở địa phương là 67 người.

Phân tích danh sách người trúng cử theo cơ cấu, trình độ cho thấy, trong 499 người có 151 người là nữ (chiếm tỷ lệ 30,26%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số là 89 người (17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người (9,42%).

Có 14 đại biểu là người ngoài Đảng (2,81%); 203 người là đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước (40,68%). 296 người lần đầu tham gia Quốc hội (59,32%).

Xét về trình độ chuyên môn, có 392 người trình độ trên đại học (78,55%), trong đó trình độ Tiến sĩ là 144 người, Thạc sĩ là 248 người; đại học là 106 người (21,24%). Chỉ một người có trình độ dưới đại học (0,20%).

Ngoài ra, còn có 12 người trúng cử có học hàm Giáo sư (2,40%) và 20 người học hàm Phó Giáo sư (4%). 

 

Hà Nguyên