TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra
Ngày đăng 11/07/2024 | 07:49  | Lượt xem: 57

Chiều 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp

Phiên họp kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ủy ban; lãnh đạo các địa phương’; các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin.

Dự phiên họp tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 Thành phố; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 Thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố…

Những thành quả nổi bật

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp đánh giá, chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã đạt 6 kết quả nổi bật trong nửa đầu năm. Cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định, chỉ thị và công điện để chỉ đạo chuyển đổi số. Các cơ quan đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, và Đề án 06 đạt được nhiều tiến bộ với hàng trăm nhiệm vụ hoàn thành.

Chính phủ đã ban hành 8 nghị định, các bộ ngành ban hành 10 thông tư để tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số. Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, và các địa phương đã miễn giảm phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình cả nước đạt 42%; kinh tế số ước đạt mức tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Giao dịch chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng, hệ thống thông tin qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 6 tháng đầu năm tăng 67% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện nay, 19/21 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối toàn diện với Hệ thống EMC, đạt 97,6%. Có 15/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đạt 91,8%.

Có 256/896 thôn, bản lõm sóng, có điện được phủ sóng băng rộng di động, đạt tỷ lệ 28,6%. Tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc triển khai hóa đơn điện tử, phát hành hóa đơn ngay từ máy tính tiền đạt 92,2%...

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối và xác thực với 85 bộ, ngành, địa phương. Các tiện ích số như cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID đã được triển khai thí điểm.

Cổng dịch vụ công quốc gia đã có 16,4 triệu tài khoản và 51,6 triệu hồ sơ nộp. Triển khai 43/53 dịch vụ công thiết yếu, tiết kiệm cho Nhà nước và xã hội 3.500 tỷ đồng/năm. Từ 1/7/2024, người dân có thể sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của mọi hoạt động chuyển đổi số

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được, nhưng cũng chỉ ra các tồn tại và hạn chế trong quá trình triển khai chuyển đổi số. Các vấn đề về xây dựng môi trường pháp lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, an ninh mạng, và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần được cải thiện.

Chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch hành động của Ủy ban Quốc gia và các chiến lược về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số, trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu trong chuyển đổi số và phải nói thật, làm thật, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể”, để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật những thành quả do chuyển đổi số mang lại, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, mà trước hết là tiếp tục nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng, lan tỏa và vai trò động lực phát triển, động lực tăng trưởng của chuyển đổi số; tập trung xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này, ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra, với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể…

 

Bảo Bình