TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hà Nội có 5 huyện đề nghị Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao
Ngày đăng 18/03/2023 | 09:01  | Lượt xem: 40

Hà Nội có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bên cạnh đó, huyện Thanh Oai đã có văn bản đăng ký và cam kết hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023.

 Sáng 17-3, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” cùng đoàn công tác thành phố đã kiểm tra thực tế mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Đông Anh. Đồng thời chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo quý I/2023 về việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình 04-CTr/TU trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận một số cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác TP kiểm tra Dự án kè sông Đào và đường gom hai bên Quốc lộ 3. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác TP kiểm tra Dự án kè sông Đào và đường gom hai bên Quốc lộ 3.

Cùng tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021-2025”; lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU Quý I/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong năm 2022, Thành phố có thêm 3 huyện: Chương Mỹ, Mê Linh và Phú Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tính đến hết năm 2022, lên 15/18 huyện, thị xã.
Đối với 3 huyện chưa đạt, đến nay, huyện Ứng Hòa và huyện Ba Vì đã được Đoàn thẩm định của Thành phố thẩm định; các sở, ngành có báo cáo đánh giá; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đủ điều kiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có Tờ trình đề nghị tổ chức họp, xét công nhận huyện Ứng Hòa và huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gửi UBND Thành phố. Còn huyện Mỹ Đức đã cơ bản đủ điều kiện theo quy định, hiện, đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ dự kiến gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong tháng 3/2023, để tiến hành thẩm định, lấy ký kiến các sở ngành trước khi trình UBND Thành phố theo quy định.

Về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Hà Nội có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bên cạnh đó, huyện Thanh Oai đã có văn bản đăng ký và cam kết hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc làm việc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, toàn Thành phố có thêm 63 xã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 38 xã so với kế hoạch Thành phố giao) và đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn Thành phố đến hết năm 2022 lên 111 xã.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới trong quý I/2023 của huyện Đông Anh. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ rõ một số vấn đề cần lưu ý như: Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí mới, yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước; hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật khu vực nông thôn ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Cùng với đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải khu vực nông thôn còn hạn chế; quá trình chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến bộ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô…

Liên quan đến các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá tác động của Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, báo cáo các cấp thẩm quyền để trình HĐND Thành phố, vào kỳ họp tháng 7 tới.
Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 04, dự kiến vào tháng 4 năm nay. Cùng với đó, mỗi huyện xây dựng từ 1-2 mô hình sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hướng về cơ sở để nâng cao đời sống nhân dân.

“Nhiệm vụ bao trùm năm 2023 là TP có thêm 3 huyện (Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức) đạt chuẩn NTM; 5 huyện (Đan Phượng, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Thanh Oai) đề nghị Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 61 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 33 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Đối với 5 huyện đang triển khai Đề án lên quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục rà soát lại các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với tiêu chí xây dựng huyện lên quận, xã lên phường. Trong đó phấn đấu đến cuối năm nay có 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh hoàn thành hồ sơ, Đề án lên quận trình Trung ương. Đến nay, huyện Đông Anh và Gia Lâm đã hoàn thành 30/31 tiêu chí lên quận.

Với các huyện, thị xã còn lại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trên cơ sở kết quả tham quan thực tế tại huyện Đông Anh, các huyện cần khẩn trương triển khai Quy hoạch vùng huyện theo nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Cùng với đó, quan tâm triển khai đồng bộ các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, quản lý chặt chẽ theo quy hoạch.

Liên quan đến các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp của TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá tác động của Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, báo cáo các cấp thẩm quyền để trình HĐND TP vào kỳ họp tháng 7 tới.

“Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 04, dự kiến vào tháng 4 năm nay. Cùng với đó, mỗi huyện xây dựng từ 1-2 mô hình sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hướng về cơ sở để nâng cao đời sống Nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.

Với các huyện còn lại và thị xã Sơn Tây, cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, cần tiếp thu kinh nghiệm của huyện Đông Anh trong việc giữ lại toàn bộ hệ thống ao hồ để tạo cảnh quan môi trường; đăng ký ít nhất một mô hình sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, các huyện, thị xã cập nhật những chỉ tiêu, tiêu chí mới với những yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ đó chủ động đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với thực tiễn để báo cáo thành phố. Trên cơ sở nội dung cuộc họp giao ban, mỗi địa phương cần xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả triển khai Chương trình 04-CTr/TU. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổng hợp, báo cáo đầy đủ kiến nghị của các huyện, thị xã, tham mưu và giao các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tập trung giải quyết và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

TRÚC LINH