TIN MỚI

Thông báo thời gian chính thức thức tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"
Ngày đăng 02/08/2020 | 04:12  | Lượt xem: 608

 Ngày 31/7, Ban Tổ chức Cuộc thi đã có Công văn số 2096/CV-BTC về việc thông báo thời gian chính thức thức tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL