TIN MỚI

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia
Ngày đăng 15/10/2020 | 15:41  | Lượt xem: 111

Việc tham gia các FTA đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta duy trì mức tăng trưởng cao từ 6-7%/năm, kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo

Tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” đã báo cáo kết quả giám sát.

Tạo cơ hội để tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư

Theo đó, tính đến hết năm 2019, Việt Nam đã ký kết 13 FTA và đang đàm phán 03 FTA. Các FTA mà Việt Nam tham gia có độ phủ rộng hầu hết các Châu lục với gần 60 nền kinh tế có tổng GDP chiếm gần 90% GDP thế giới, trong đó có 15 nước thành viên G20 và 9/10 đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của Việt Nam thuộc 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á.

 “Việc tham gia các FTA đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta duy trì mức tăng trưởng cao từ 6-7%/năm, kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo”, Báo cáo giám sát nêu.

Cụ thể, từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng bình quân xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các đối tác thương mại FTA đều đạt mức 2 con số, trong đó, Chile, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là 4 đối tác có tốc độ tăng trị giá xuất nhập khẩu trung bình năm cao hơn 20%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường có FTA ngoài CPTPP (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc - New Zealand, Chile và Liên minh kinh tế Á - Âu) năm 2019 đạt 123,11 tỷ USD. Tổng giá trị xuất nhập khẩu dịch vụ tăng 10,8%/năm trong giai đoạn 2005 - 2019. Trong đó, dịch vụ vận tải và du lịch là 2 ngành đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ, đồng thời chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất, nhập khẩu dịch vụ của cả nước.

Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đến hết năm 2019, vốn đăng ký lũy kế các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực của nước ta là 362,58 tỷ USD, vốn thực hiện là 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% vốn đăng ký. Các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước ASEAN đạt 216,9 tỷ USD, chiếm 60% tổng vốn FDI đăng ký vào nước ta.

Về thu ngân sách nhà nước, giai đoạn 2001 - 2010, thu nội địa tăng khoảng 5,1 lần và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khoảng 2,9 lần. Giai đoạn 2011 đến 2019, thu ngân sách nhà nước tăng 2 lần, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 1,2 lần.

 Việc tham gia các FTA tạo cơ hội để tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo. Cụ thể là đối với việc tham gia CPTPP có thể giúp tổng số việc làm tăng bình quân mỗi năm khoảng 22.000 lao động.

Tăng cường giám sát công tác tổ chức thực hiện các FTA

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn giám sát cũng đánh giá, việc tham gia các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện như CPTPP và EVFTA không chỉ mang lại cơ hội mà còn kèm theo những rủi ro và thách thức. Vì vậy, Đoàn giám sát đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường giám sát công tác tổ chức thực hiện, kết quả, tác động của việc thực hiện các FTA, nhằm khai thác các lợi thế của FTA mang lại, cũng như hạn chế rủi ro, đảm bảo sự thành công, hiệu quả; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội để nội luật hóa các cam kết trong FTA đúng theo lộ trình.

Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện đầy đủ các cam kết FTA theo lộ trình đã cam kết, việc sửa đổi, bổ sung các VBQPPL hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, duy trì ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến lợi ích của các doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành để tận dụng tối đa những lợi ích từ các FTA.

Đồng thời, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo cơ chế một cửa nhằm cải cách công tác cấp các loại giấy phép liên quan cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp giấy phép, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo để hỗ trợ cho quá trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức về các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp và cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết cụ thể, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, vừa tận dụng những cơ hội FTA mang lại vừa hạn chế các rủi ro phát sinh, từ đó thực thi các hiệp định FTA thế hệ mới đầy đủ, hiệu quả; xây dựng trang web hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đoàn Giám sát cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, khôn khéo, kiên trì và kỳ công của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề, đặc biệt là các đoàn đàm phán của Chính phủ trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế, nhất là sự phối hợp chuẩn bị để việc đàm phán các FTA đạt được lợi ích cao nhất cho quốc gia, dân tộc./.

Mai Chi