TIN MỚI

Quận Hoàng Mai: Tích cực tổ chức hội nghị, tập huấn công tác tuyên truyền PBGDPL
Ngày đăng 20/06/2022 | 08:23

Phòng Tư pháp quận Hoàng Mai vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho gần 300 đại biểu là báo cáo viên pháp luật quận và tuyên truyền viên pháp luật 14 phường trên địa bạn quận tại Trung tâm chính trị quận.

Tích cực tổ chức hội nghị, tập huấn công tác tuyên truyền PBGDPL
Qua Hội nghị, Phòng Tư pháp quận Hoàng Mai mong các báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ tiếp tục là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của người dân.

Tiến sĩ Vũ Hoài Phương - Khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Báo cáo viên Hội nghị hướng đã dẫn những kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật của quận và phường.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Vũ Hoài Phương đã thông tin những vấn đề cơ bản trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, cũng như các kỹ năng cần có đối với đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật. Thông qua hội nghị tập huấn các báo cáo viên và tuyên truyền viên có dịp ôn lại cũng như nắm bắt tốt hơn các kỹ năng trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, góp phần tăng cường các giải pháp trong tuyên truyền PBGDPL cho Nhân dân.

Thực hiện chương trình, kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP về PBGDPL hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội, từ đầu năm 2022 UBND quận Hoàng Mai đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2022 về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận.

Trong tháng 5/2022, Phòng Tư pháp quận Hoàng Mai đã mời báo cáo viên và phối hợp với UBND các phường thuộc quận tổ chức 06 lớp tập huấn nghiệp vụ về hòa giải cho hơn 1400 hòa giải viên cơ sở tại các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai như Hoàng Liệt, Đại Kim, Trần Phú, Thanh Trì và tại Trung tâm chính trị quận.

 

Hà Nguyên