TIN MỚI

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022
Ngày đăng 04/07/2022 | 20:45

Sáng 4/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, bám sát Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành uỷ, ban hành chương trình công tác Cải cách tư pháp của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả rõ nét trên các mặt công tác.

Theo đó, UBND TP tổ chức tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ động chỉ đạo, tổ chức xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Thủ đô (sửa đổi), đề cương dự thảo Luật Thủ đô, xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời. Các cơ quan tư pháp Thành phố được đẩy mạnh, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu, rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm các cơ quan tư pháp TP khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ. Toà án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã triển khai thủ tục hòa giải, đối thoại và đẩy mạnh hoạt động hòa giải, đối thoại trước khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ việc. Quan hệ phối hợp công tác giữa Công an với VKSND, TAND hai cấp của TP luôn đảm bảo chặt chẽ theo Quy chế phối hợp liên ngành phục vụ cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử luôn được tiến hành thống nhất…

6 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Thành ủy về công tác cải cách tư pháp; Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022” và các quy định của pháp luật có liên đến quan hoạt động từ pháp, Cải cách tư pháp.

Đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 CT/TU, ngày 5/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm. Các cơ quan tư pháp hai cấp TP tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả triển khai công tác cải cách tư pháp của Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Nổi bật là, công tác xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện trên địa bàn Thành phố được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc và phục vụ tốt cho sự phát triển chung Thành phố. Việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xét xử được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng. Các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh và đạt 98,2% (vượt chỉ tiêu mà Quốc hội và Bộ Công an giao). Mối quan hệ giữa cơ quan điều tra công an, viện kiểm sát, toà sát luôn được phối hợp thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Kết quả thực hiện 5 năm Quy chế 01/QC-LN giữa 10 sở ngành của Thành phố cho thấy đã thực hiện tốt việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm đạt 90% theo chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục giữ vững tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%, khám phá trọng án bảo đảm trên 90% và cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Thành ủy về công tác cải cách tư pháp; Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 05/01/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022” và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp.

Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, thừa phát lại. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch “Hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan Tư pháp Thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”; trong đó, chú trọng kho vật chứng của các cơ quan tư pháp, trụ sở công an xã, phường, thị trấn, hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho TAND hai cấp.

Ngoài ra, Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 05/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành Thành phố để phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Hà Nguyên