TIN MỚI

Nguyên tắc bố trí, thuê, mua chỗ để xe trong nhà chung cư
Ngày đăng 17/08/2020 | 23:16

Khi chuyển về ở tại một khu chung cư cao cấp, tôi mới giật mình khi biết gia đình tôi không được bố trí chỗ để xe. Tôi có thắc mắc thì Ban quản lý tòa nhà của chủ đầu tư cho biết, dự án thiết kế 500 căn hộ và 10.000 m2 văn phòng, nhưng chỉ có 500 chỗ để xe ô tô; 1.000 chỗ để xe máy.

Chính vì vậy, trong hợp đồng mua bán căn hộ không có điều khoản cam kết bố trí chỗ để xe, cư dân nào chuyển về muộn phải tự tìm chỗ gửi bên ngoài, hoặc thỏa thuận mua, thuê lại chỗ để xe của người đến trước.

Mong các anh chị tư vấn:

- Công trình xây dựng nhà chung cư có bắt buộc phải thiết kế chỗ để xe đủ nhu cầu của cư dân hay không?

- Nếu không đủ chỗ để xe, khi chuyển về ở sau, tôi phải ký hợp đồng thuê hay mua của người trước hay từ chủ đầu tư?

Trả lời

Theo khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014, “chỗ để xe phục vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật thì chủ đầu tư phải xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, thiết kế được phê duyệt và phải được sử dụng đúng mục đích. Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe được quy định như sau:

a) Đối với chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư;

b) Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng”.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, “Chỗ để xe của nhà chung cư được xây dựng căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt. Chỗ để xe có thể được bố trí tại tầng hầm hoặc tại tầng một hoặc tại phần diện tích khác trong hoặc ngoài nhà chung cư và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ; chỗ để xe phải được sử dụng đúng mục đích theo nội dung dự án được phê duyệt và theo đúng quy định tại Điều 101 của Luật Nhà ở.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng chỗ để xe của nhà chung cư theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt. Bên cạnh đó, nhu cầu về chỗ để xe rất khó định lượng, có căn hộ không cần chỗ đỗ xe ô tô nhưng cũng có thể có căn hộ cần nhiều chỗ đỗ. Vì vậy, pháp luật không quy định chủ đầu tư phải thiết kế chỗ để xe đủ nhu cầu của cư dân.

Theo khoản 4 của Điều này, đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư quy thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người mua, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là người mua căn hộ) quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở.

Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ có nhu cầu mua hoặc thuê chỗ để xe này thì chủ đầu tư phải giải quyết bán hoặc cho thuê chỗ để xe này nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không được mua, thuê vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư;

b) Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau; trường hợp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải quyết theo phương thức bốc thăm để được mua, thuê chỗ để xe này;

c) Việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng; tiền thuê chỗ để xe được trả hàng tháng hoặc theo định kỳ, tiền mua chỗ để xe được trả một lần hoặc trả chậm, trả dần theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp thuê chỗ để xe thì trách nhiệm đóng kinh phí quản lý vận hành, đóng phí trông giữ xe do các bên thỏa thuận trong hợp đồng thuê chỗ để xe; trường hợp mua chỗ để xe thì người mua phải đóng kinh phí quản lý vận hành, đóng phí trông giữ xe theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ;

d) Người mua chỗ để xe ô tô nếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê chỗ để xe này thì chỉ được chuyển nhượng, cho thuê cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư đó hoặc chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư;

đ) Trường hợp người mua, thuê mua căn hộ không mua chỗ để xe ô tô quy định tại Khoản này thì các bên phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ là phần diện tích này thuộc quyền sở hữu và quản lý của chủ đầu tư, chủ đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này vào giá bán, giá thuê mua căn hộ; trường hợp người mua, thuê mua căn hộ mua, thuê chỗ để xe ô tô thì chủ đầu tư phải tính riêng giá mua, thuê chỗ để xe với giá mua, thuê mua căn hộ;

e) Chỗ để xe ô tô quy định tại Khoản này do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý; trường hợp nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê đơn vị khác quản lý chỗ để xe này.

Chỗ để xe được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ, phải được sử dụng đúng mục đích theo nội dung dự án được phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin của bạn cho thấy, hợp đồng mua bán căn hộ giữa bạn và chủ đầu tư không có nội dung về chỗ để xe. Cho nên, việc bố trí chỗ để xe được thực hiện theo nguyên tắc:

- Đối với chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư. Người để xe có trách nhiệm nộp phí quản lý, trông giữ.

- Đối với chỗ để xe ô tô, phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng. Người mua căn hộ quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô. Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau; trường hợp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải quyết theo phương thức bốc thăm để được mua, thuê chỗ để xe này.

Người mua chỗ để xe ô tô nếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê chỗ để xe này thì chỉ được chuyển nhượng, cho thuê cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư đó hoặc chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư.

Theo đó, nếu mua hoặc thuê chỗ để xe của sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư trước, bạn ký hợp đồng trực tiếp với người đó.

Ngọc Đức