TIN MỚI

Năm 2021, Hà Nội công tác cải cách tư pháp có nhiều kết quả nổi bật
Ngày đăng 14/01/2021 | 17:48  | Lượt xem: 19

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan Tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Thành ủy Hà Nội đã có Báo cáo số 08-BC/BCĐ ngày 31/12/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo Báo cáo, năm 2020 công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của Thành phố, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy, các ban, ngành, sở được thực hiện sâu sát, kịp thời, thường xuyên, hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm CCTP đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bám sát công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo CCTP Thành phố, kết quả toàn diện trên các mặt công tác. 100% các địa phương, đơn vị đã tiến hành sở, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Kiện toàn BCĐ cải cách tư pháp thuộc thẩm quyền của địa phương, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Kết quả ở các chỉ tiêu cơ bản tiếp tục đạt cao đồng thời một số chỉ tiêu có sự chuyển biến tích cực và cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 như tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,93% (vượt chỉ tiêu của Ngành). Công tác phối hợp liên ngành được thực hiện tốt trong giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trưng Ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan Tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ. Điển hình như vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và đưa, nhận hối lộ”  xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, vụ án Hà Văn Thắm, Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng”; vụ án Bùi Văn Hải bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank; vụ ánTrương Duy Nhất phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Báo Đại Đoàn Kết; vụ án Hà Văn Thắm, Vũ Thị Thùy Dương và đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công tác phối hợp của các cơ quan Tư pháp Thành phố được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tăng cường sự gắn kết, có sự thống nhất cao trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, truy tố, xét xử. Do vậy, đến nay chưa phát hiện dấu hiệu oan sai, bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa án hai cấp Thành phố đã tổ chức xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tôi và bỏ lọt tội phạm. TAND hai cấp Thành phố đã ra 8.032 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.997 phạm nhân cải tạo tốt theo đề nghị của các Trại tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Công tác thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đôàng được thực hiện tốt, tổ chức 03 đợt tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 87 phạm nhân, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 534 phạm nhân. Viện kiểm sát tiếp tục kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án hình sự, kiểm sát thi hành án hình sự cho 16.337 người gồm tù chung thân, tù có thời hạn, tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ... . Hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử lưu động và án điểm đạt hiệu quả cao (đã xét xử 767 vụ án điểm và xét xử lưu động 06 vụ).

Kết quả thi hành án dân sự đã vượt chỉ tiêu. Trong số vụ việc có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 32.394 việc, tăng 2.022 việc (tăng 6%) so với năm 2019, đạt tỷ lệ 80,64%. Về tiền: trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là  7.194.984.366.000 đồng, tăng 2.866.905.562.000 đồng (tăng 40% so với năm 2019; đạt tỷ lệ 38, 54 % (tăng 15,71%) so với năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Tổng Cục giao là 0,54%.

Đoàn Luật sư Thành phố tiếp tục phát triển mạnh với 1.426 tổ chức hành nghề luật sự,  4375 luật sư hành nghề, đã kết nạp mới 429 luật sư. Các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 11.027 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 8.933 vụ việc.

Sở Tư pháp đã đăng ký hoạt động cho 122 tổ chức hành nghề luật sự, thay đổi đăng ký hoạt động cho 240 lượt tổ chức và chấm dứt hoạt động cho 11 tổ chức. Trong lĩnh vực đấu giá tài sản đã triển khai thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đối với 02 đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt và Công ty đấu giá hợp danh số 5- Quốc gia.

Tuy nhiên trong công tác tư pháp vẫn còn tồn tại như việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn nhiều vướng mắc, bất cập, nhiều vụ việc chưa được giải quyết kịp thời, công tác quản lý, giám sát người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là số đối tượng được TAND các tỉnh, thành phố khác cho tạm đình chỉ thi hành án phạt tù và trở về cư trú trên địa bàn Hà Nội. Tòa án hai cấp Thành phố vẫn còn một số vụ án chậm giải quyết, số lượng án hành chính còn nhiều, số lượng hồ sơ phá sản giải quyết được còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án đặc biệt là trong việc giải quyết yêu cầu cấp, trích sao bản án, quyết định còn hạn chế...

Tại Báo cáo cũng chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 như tiếp tục quán triệt các  văn bản Trung ương về công tác tư pháp, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra xử lý kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cáo hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Công an Thành phố, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố tăngc ường công tác chuẩn bị và xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng, theo dõi phân công Thành phố xét xử; CATP triển khai công tác đảm bảo ANCT, TTATXH năm 2021, trước mắt là công tác bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên Đán Tân sửu, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021-2026.

Thu Hường