TIN MỚI

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/03/2023 | 23:19

Ngày 01/3/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiếp xin mời xem tại đây.

PBGDPL