TIN MỚI

Hà Nội triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố
Ngày đăng 12/01/2021 | 21:55  | Lượt xem: 26

Một số sở, ngành chưa chủ động rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết còn có lúc chưa chặt chẽ, còn chậm muộn…

Chiều 12-1, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trình bày Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12-2020, UBND thành phố đã xây dựng trình HĐND thành phố Hà Nội ban hành 56 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có 20 nghị quyết quy định chính sách đặc thù của thành phố. 100% nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành đúng thẩm quyền và bảo đảm về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, đặc thù Thủ đô.

Những nghị quyết có nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách đều được Ban Cán sự Đảng UBND TP xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP theo thẩm quyền; được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức phản biện xã hội và góp ý.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Đến nay, Sở Tư pháp Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng UBND thành phố bước đầu rà soát chương trình công tác của UBND thành phố Hà Nội năm 2021, xác định có 19 nội dung nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và 15 nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội đang có hiệu lực cần được xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế theo các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết, thực hiện vai trò phản biện xã hội theo Luật sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ có kế hoạch triển khai việc phản biện xã hội với các dự thảo VBQPPL.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, các nghị quyết được HĐND thành phố ban hành trong nhiệm kỳ qua đã góp phần bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và thực hiện tốt an sinh xã hội. Trong đó, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu của quá trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm nghị quyết được ban hành đúng quy định, phục vụ sự phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số sở, ngành chưa chủ động rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết còn có lúc chưa chặt chẽ, còn chậm muộn…

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, qua việc thể hiện sự đổi mới trong phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thực hiện đúng quy trình, quy định.

Trong đó, rà soát cập nhật các văn bản QPPL của T.Ư mới ban hành và hiệu lực năm 2021; kịp thời đề xuất xây dựng các văn bản QPPL, nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền của TP được giao để tổng hợp, lập được danh mục nghị quyết của HĐND TP và danh mục quyết định của UBND TP, trình cơ quan có thẩm quyền. Sau khi có danh mục, các sở ngành cần bám sát tiến độ yêu cầu, phối hợp chặt chẽ Sở Tư pháp và các Ban HĐND TP trong thực hiện xây dựng các dự thảo.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật là một nét mới trong hoạt động của HĐND thành phố. Sau hội nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ có thông báo kết luận, phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan. Trong đó, thống nhất thực hiện nghiêm túc quy định, trình tự của Luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị UBND thành phố xây dựng kế hoạch, sớm xác định lộ trình để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ TP đã ký kết Thông báo liên tịch giữa 3 cơ quan về kết luận “Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo”.

Mai Chi