TIN MỚI

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng đường Vành đai 4
Ngày đăng 21/09/2022 | 12:38

Các cấp ủy, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở mở đợt sinh hoạt chính trị với các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, quyết định thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cưòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, tạo điều kiện kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường và khu vực ngoại thành; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án đoạn đường Vành đai 4 đi qua địa bàn thành phố Hà Nội dài 58,2km đi qua 07 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, do đó, khối lượng công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ thi công Dự án rất lớn.

Tại Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo 07 nhóm nhiệm vụ để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự ủng hộ của tập thể, cá nhân người sử dụng đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cụ thể:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở (nơi có tuyến đường Vành đai 4 đi qua), mở đợt sinh hoạt chính trị với các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung: Nghị quyết của Quốc hội về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa của Dự án; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, cấp bách của cấp ủy, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Đồng thời, chỉ đạo thống nhất chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của Dự án; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, quyết định thu hồi đất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý dân cư, quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp công dân, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và giải quyết, trả lời đúng quy định pháp luật ...

Hai là, Ban Thường vụ các quận, huyện ủy: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín thành lập Tổ công tác cấp huyện do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Tổ trưởng, đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện làm Tổ phó; thành lập bộ phận tiếp công dân chuyên trách phục vụ Dự án từ Thành phố đến các xã, phường, thị trấn. Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, các phòng, ban, ngành, các xã, phường nơi có Dự án đi qua và huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Các địa phương cần xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đảm bảo không phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự; giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Gắn xử lý trách nhiệm người đứng dầu nếu không hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng để ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Dự án. Định kỳ giao ban kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Kịp thời đề xuất các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng báo cáo UBND Thành phố giải quyết.

Cùng với đó, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trước Quý 11/2023; các quận, huyện tổ chức bàn giao 60-70% diện tích đất đã giải phóng mặt bằng xong trước Quý III/2023 và bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong Quý IV/2023.

Ba là, Ban cán sự Đảng UBND Thành phổ chỉ đạo UBND Thành phố, các sở, ngành, ƯBND các quận, huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn tư vấn, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác định chỉ giới đường đỏ, cắm mốc giới thu hồi đất của Dự án để bàn giao phục vụ công tác điều tra, kiểm đếm, thông báo thu hồi đất, lập phương án, chính sách, cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quy hoạch, bố trí vốn đầu tư, thi công xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; Chỉnh trang, mở rộng nghĩa trang phục vụ di dời mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án; Đánh giá tác động đến quốc phòng, an ninh và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; Tiến độ thi công Dự án; các quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan Dự án giữa các sở, ngành Thành phố với quận, huyện, xã, phường, thị trấn; quy chế phối hợp thực hiện nhiêm vụ... với lộ trình, thời gian cụ thể.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ; kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền. Định kỳ giao ban kiểm điểm tiến độ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt; phê bình, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy.

Bốn là, Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phổ tập trung ưu tiên nguồn lực đảm bảo cho công tác giải phóng mặt bằng và tăng cường giám sát theo chuyên đề; đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn toàn Thành phố.

Năm là, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố (Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa quan trọng của Dự án đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; vận động Nhân dân đồng lòng thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng của Thành phố; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, tiến độ Dự án.

Sáu là, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn các quận, huyện có dường Vành dai 4 đi qua cần tăng cường công tác chỉ dạo, đôn đốc và giám sát công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phụ trách, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Bảy là, các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ và các chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm của Thành ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác tuyên truyền; tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Chỉ thị này phổ biến tới Chi bộ thuộc các quận, huyện có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua./.

Trần Hạnh