TIN MỚI

Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 21/07/2021 | 22:43  | Lượt xem: 192

Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL