TIN MỚI

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/09/2021 | 17:12

Ngày 15/9/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố