Tìm hiểu về Luật Tổ chức Quốc hội

Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội

Ngày đăng 30/01/2021 | 08:46  | Lượt xem: 174
Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (Bộ Tư pháp)

Đề cương giới thiệu Luật tổ chức Quốc hội năm 2014

Ngày đăng 30/01/2021 | 08:40  | Lượt xem: 225
Đề cương giới thiệu Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 (Bộ Tư pháp)

Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội về Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày đăng 26/01/2021 | 07:12  | Lượt xem: 823
Ngày 15/7/2020, Văn phòng Quốc hội đã có Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH về Luật Tổ chức Quốc hội. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây .