THÔNG BÁO

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:19  | Lượt xem: 97
Ngày 22/4, UBND thành phố hà Nội đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội

Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:15  | Lượt xem: 60
Ngày 22/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 08:30  | Lượt xem: 840
Ngày 29/4/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố năm 2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 12:00  | Lượt xem: 75
Ngày 29/4, Hội đồng phối hợp phổ biến , giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐPH về kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2021.

V/v phối hợp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021 thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 29/04/2021 | 08:38  | Lượt xem: 273
Ngày 28/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1084/STP-VP gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc phối hợp thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên...

Công điện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2021 | 08:25  | Lượt xem: 247
Ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 26/04/2021 | 11:36  | Lượt xem: 339
Ngày 22/4, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 1191/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 26/04/2021 | 09:41  | Lượt xem: 198
Ngày 22/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1184/UBND-NC về việc thực hiện Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 103.

Ngày đăng 25/04/2021 | 11:33  | Lượt xem: 175
Ngày 23/04/2021, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 247/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh...

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 22/04/2021 | 09:03  | Lượt xem: 116
Ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản số 21-HD/BTGTU hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Phát động và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày đăng 22/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 1165
Ngày 18/3, Sở Tư pháp Hà Nội đã có văn bản số 618/STP-PBGDPL về việc phát động và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Tài liệu Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 11/03/2021 | 05:36  | Lượt xem: 1243
1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; 2. Sách Hỏi - Đáp của Hội đồng bầu cử quốc gia về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố (tại phiên họp số 97)

Ngày đăng 10/03/2021 | 09:58  | Lượt xem: 769
Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 16/TB-BCĐ về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 96)

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:35  | Lượt xem: 530
Ngày 04/3, BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 15/TB-BCĐ về kết luận của Phó chủ tịch thành phố Chử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng...

Sách "Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"

Ngày đăng 04/03/2021 | 09:02  | Lượt xem: 1704
LỜI GIỚI THIỆU Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trương Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 95

Ngày đăng 01/03/2021 | 05:32  | Lượt xem: 313
Ngày 01/3, BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 14/TB-BCĐ về kết luận của Phó chủ tịch thành phố Chử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng...

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 27/02/2021)

Ngày đăng 27/02/2021 | 08:38  | Lượt xem: 342
Ngày 27/02, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 1943/BC-SYT về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 27/02/2021)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 94

Ngày đăng 26/02/2021 | 05:30  | Lượt xem: 195
Ngày 26/2, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 82/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành...

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/02/2021)

Ngày đăng 21/02/2021 | 10:08  | Lượt xem: 584
Ngày 21/02, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 2521/BC-SYT về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/02/2021)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố

Ngày đăng 20/02/2021 | 10:05  | Lượt xem: 972
Ngày 20/02, BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 11/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch...