THÔNG BÁO

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 110)

Ngày đăng 16/05/2021 | 11:05  | Lượt xem: 679
Ngày 14/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 19/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trưởng Ban Chỉ...

Thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/05/2021 | 11:02  | Lượt xem: 715
Ngày 14/5, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã có văn bản số 113/UBBC-NV gửi Ủy ban bầu cử và UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu QH khóa...

Tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bênh Covid-19

Ngày đăng 13/05/2021 | 10:00  | Lượt xem: 334
Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã có văn bản số 17/CV-BCĐ về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bênh Covid-19

Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19

Ngày đăng 13/05/2021 | 08:53  | Lượt xem: 109
Ngày 10/5/2021, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 290-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19

Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 liên quan các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh

Ngày đăng 13/05/2021 | 08:17  | Lượt xem: 567
Ngày 12/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 liên quan các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm...

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.

Ngày đăng 13/05/2021 | 07:11  | Lượt xem: 663
Ngày 12/05, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐPHPBGDPL về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14...

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 13/05/2021 | 07:07  | Lượt xem: 918
Ngày 12/05, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 05/CV-HĐPHPBGDPL về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội...

Hà Nội: Tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19

Ngày đăng 11/05/2021 | 06:52  | Lượt xem: 270
Ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1408/UBND-KGVX về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19

Chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/05/2021 | 06:14  | Lượt xem: 282
Ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.

Ngày đăng 07/05/2021 | 06:12  | Lượt xem: 274
Ngày 07/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.

Công bố danh sách tổ chức đấu giá tái sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:02  | Lượt xem: 287
Ngày 05/05/2021, Bộ Tư pháp đã có thông báo số 1334/TB-BTP về việc Công bố danh sách tổ chức đấu giá tái sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 108

Ngày đăng 06/05/2021 | 06:32  | Lượt xem: 257
Ngày 06/5, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 270/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại...

Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2021 | 01:18  | Lượt xem: 1440
Ngày 09/3, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 158/TB-UBND về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận...

Chỉ thị tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 06/05/2021 | 10:58  | Lượt xem: 838
Ngày 05/5, UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tổng kết Chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ngày đăng 06/05/2021 | 12:03  | Lượt xem: 4505
Ngày 04/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1308/UBND-NC về việc tổng kết Chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/05/2021 | 02:31  | Lượt xem: 436
Ngày 03/, UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 06/CĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng 03/05/2021 | 02:10  | Lượt xem: 302
Ngày 20/4, Bộ Tư pháp đã có Thông báo số 1187/TB-BTP về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lê 30/4 và 1/5.

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:24  | Lượt xem: 265
Ngày 02/5, UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lê 30/4 và 1/5.

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:17  | Lượt xem: 443
Ngày 29/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1092/STP-PBGDPL gửi sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:06  | Lượt xem: 885
Ngày 29/04, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1091/CV-HĐ gửi các sở, ban, ngành đoàn thể đơn vị Thành phố, Hội đồng PH PBGDPL các quận, huyện, thị xã...