THÔNG BÁO

Kế hoạch xét nghiệm diện rộng bổ sung cho Kế hoạch số 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2

Ngày đăng 03/09/2021 | 03:54  | Lượt xem: 455
Ngày 01/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND xét nghiệm diện rộng bổ sung cho Kế hoạch số 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2

Thông báo số 480-TB/TU về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/09/2021 | 09:55  | Lượt xem: 200
Ngày 01/9, Thành ủy Hà Nội đã có thông báo số 480-TB/TU về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại phiên trực Chỉ huy ngày 31/8/2021.

Ngày đăng 02/09/2021 | 10:56  | Lượt xem: 153
Ngày 01/9, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 494/TB-VP về chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19...

Triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/08/2021 | 08:19  | Lượt xem: 241
Ngày 26/8/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2795/UBND-NC về việc triển khai ứng dụng phần mềm khai báo Covid-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông báo số 473-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 26/08/2021 | 06:36  | Lượt xem: 268
Ngày 24/8, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 473-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống covid-19 trên địa bàn Thành phố

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 26/08/2021 | 06:33  | Lượt xem: 256
Ngày 26/8, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2791/UBND-TKBT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid19

Ngày đăng 21/08/2021 | 09:34  | Lượt xem: 594
Ngày 21/8/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc Tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid19

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 19/08/2021 | 05:26  | Lượt xem: 865
Ngày 18/8, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2225/CV-HĐ về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 465-TB/TU Kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 19/08/2021 | 03:31  | Lượt xem: 1051
Ngày 17/8, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 465-TB/TU Kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 12/08/2021 | 03:41  | Lượt xem: 501
Ngày 10/8, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 452-TB/TU Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/08/2021 | 03:44  | Lượt xem: 701
Ngày 10/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021

Ngày đăng 10/08/2021 | 04:13  | Lượt xem: 528
Ngày 10/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 577/TB-UBND về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021

Hà Nội: Siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Ngày đăng 08/08/2021 | 10:07  | Lượt xem: 504
Ngày 07/8/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày...

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 06/08/2021 | 05:52  | Lượt xem: 641
Ngày 06/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Thông báo số 440-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành uỷ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/08/2021 | 06:37  | Lượt xem: 426
Ngày 02/8/2021, Thành uỷ Hà Nội đã có Thông báo số 440-TB/TU Kết luận của Thường trực Thành uỷ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Công điện số 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 02/08/2021 | 06:33  | Lượt xem: 327
Ngày 01/8/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có Công điện số 17/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 30/07/2021 | 06:31  | Lượt xem: 423
Ngày 29/7, Thành uỷ Hà Nội đã có Thông báo số 430-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành uỷ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày đăng 29/07/2021 | 10:22  | Lượt xem: 707
Ngày 29/7/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian...

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và triển khai cung ứng dịch vụ thiết yếu cho người dân qua hệ thống Bưu điện

Ngày đăng 28/07/2021 | 11:10  | Lượt xem: 261
Ngày 28/7, Bưu điện thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2756/BĐHN-KHKD về việc Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và triển khai cung ứng dịch vụ thiết yếu cho người dân qua hệ thống Bưu điện