THÔNG BÁO

Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2021 | 10:41  | Lượt xem: 219
Ngày 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành...

Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2021 | 10:18  | Lượt xem: 237
Ngày 14/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19...

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 06/10/2021 | 10:10  | Lượt xem: 765
Ngày 05/10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Hà Nội: Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 28/09/2021 | 10:27  | Lượt xem: 460
Ngày 27/9/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước

Ngày đăng 28/09/2021 | 10:05  | Lượt xem: 247
Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 32-HD/BTGTU tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 16/09/2021 | 10:44  | Lượt xem: 1476
Ngày 15/09/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND V/v thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông tin các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng từ ngày 03/9/2021

Ngày đăng 15/09/2021 | 09:55  | Lượt xem: 267
Ngày 15/9/2021, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có văn bản số 14623/SYT-NVY về việc thông tin các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng từ ngày 03/9/2021

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/09/2021 | 05:12  | Lượt xem: 286
Ngày 15/9/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Hà Nội tổ chức thực hiện Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 11/09/2021 | 03:15  | Lượt xem: 513
Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 9650/VP-ĐT về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời...

Kế hoạch truyền thông về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiến tới kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 10/09/2021 | 03:01  | Lượt xem: 429
Ngày 09/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 2510/KH-STTTT truyền thông về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiến tới...

Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện Chỉ thị số20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2021 | 02:57  | Lượt xem: 572
Ngày 05/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2904/UBND-ĐT về việc tổ chức, quản lý hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện Chỉ thị số20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành...

Thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 09/09/2021 | 03:35  | Lượt xem: 145
Ngày 08/9, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số /UBND-TKBT về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19

Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng chống, chống dịch COVID-19 của người dân trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:18  | Lượt xem: 761
Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây . PBGDPL

Thông báo số 484-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 09:13  | Lượt xem: 791
Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây . PBGDPL

Công điện số 20/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/09/2021 | 12:11  | Lượt xem: 1067
Ngày 06/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phân vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 04/09/2021 | 11:25  | Lượt xem: 207
Ngày 03/9/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 204/PA-UBND Phương án phân vùng phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/09/2021 | 09:50  | Lượt xem: 576
Ngày 03/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.