THÔNG BÁO

Quyết định khen thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015"

Ngày đăng 03/11/2017 | 12:00  | Lượt xem: 151
Ban Tổ chức Cuộc thi đã xem xét, quyết định tặng Giấy chứng nhận cho 15 tập thể và 55 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Công bố đáp án và ban hành Quy chế chấm Bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015"

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:00  | Lượt xem: 157
Ngày 09/10/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi đã công bố đáp án và ban hành Quy chế chấm Bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" nhằm tạo cơ sở cho Ban Giám khảo chấm thi và phục vụ việc tìm...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 307
Ngày 14/9/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội  

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 91
Ngày 14/9/2017 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 14/9/2017 về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh...

Triển khai tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 12:00  | Lượt xem: 231
Ngày 14/9/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn...

Danh sách Báo cáo viên pháp luật Thành phố

Ngày đăng 12/05/2017 | 12:00  | Lượt xem: 164
Ngày 17/4/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND về Công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội.   

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021

Ngày đăng 13/04/2017 | 12:00  | Lượt xem: 180
Ngày 07/4/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021.  

Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2017 | 12:00  | Lượt xem: 174
Ngày 04/4/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-UBND về Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật Thành phố Hà Nội.  

Kế hoạch Tổ chức thi viết về người tốt, việc tốt trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Ngày đăng 10/04/2017 | 12:00  | Lượt xem: 104
Kế hoạch Tổ chức thi viết về người tốt, việc tốt trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải năm 2017

Ngày đăng 11/03/2017 | 12:00  | Lượt xem: 95
Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải năm 2017

Danh sách tổ hòa giải nhận báo Pháp luật và xã hội miễn phí năm 2017

Ngày đăng 24/01/2017 | 12:00  | Lượt xem: 147
Danh sách tổ hòa giải nhận báo Pháp luật và xã hội miễn phí năm 2017

Thông báo Kết quả Cuộc thi "Tìm kiếm, giải pháp sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng thủ đô trật tự, văn minh"

Ngày đăng 22/11/2016 | 12:00  | Lượt xem: 111
Thông báo Kết quả Cuộc thi "Tìm kiếm, giải pháp sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng thủ đô trật tự, văn minh"

Kế hoạch nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2017-2021

Ngày đăng 24/10/2016 | 12:00  | Lượt xem: 148
Ngày 20/10/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên...

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/10/2016 | 12:00  | Lượt xem: 178
Ngày 19/9/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5102/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư...

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Ngày đăng 29/08/2016 | 12:00  | Lượt xem: 175
Ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số1753/QĐ-BTP ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Về việc phát hành tài liệu Phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2016

Ngày đăng 07/07/2016 | 12:00  | Lượt xem: 121
V/v phát hành tài liệu Phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2016

Triển khai cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh”

Ngày đăng 21/05/2016 | 12:00  | Lượt xem: 296
Ngày 18/5/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã có công văn số 889/CV-HĐPHPBGDPL gửi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về việc...

Đính chính nội dung Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 16/3/2016 về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 31/03/2016 | 12:00  | Lượt xem: 172
Đính chính nội dung Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 16/3/2016 về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người giai đoạn 2016-2020

Giấy mời tham dự Hội nghị quán triệt, giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương của UBND Thành phố

Ngày đăng 10/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 303
Giấy mời tham dự Hội nghị của UBND Thành phố về việc quán triệt, giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

V/v tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp xã

Ngày đăng 04/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 219
Ngày 01/12/2015, Sở Tư pháp Hà Nội có Công văn số 3615/STP-PBGDPL về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp xã.