THÔNG BÁO

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 31/12/2021 | 11:57  | Lượt xem: 298
Ngày 29/12/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 31/12/2021)

Ngày đăng 31/12/2021 | 11:48  | Lượt xem: 231
Ngày 31/12/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 865/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 31/12/2021)

Công điện số 27/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch và đầu năm mới 2022

Ngày đăng 31/12/2021 | 11:45  | Lượt xem: 119
Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch và đầu năm mới 2022

Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Ngày đăng 18/12/2021 | 11:38  | Lượt xem: 283
Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/12/2021 | 10:32  | Lượt xem: 273
Ngày 16/12/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Ngày đăng 15/12/2021 | 09:18  | Lượt xem: 515
Ngày 03/12/2021, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3261/STP-PBGDPL về việc tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống...

Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 03/12/2021 | 04:31  | Lượt xem: 402
Ngày 02/12/2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Công điện số 26/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình...

Thông báo số 816/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 26/11/2021)

Ngày đăng 27/11/2021 | 09:59  | Lượt xem: 134
Ngày 26/11, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 816/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 26/11/2021)

Phương án đáp ứng thu dung, điều trị Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2021 | 11:36  | Lượt xem: 132
Ngày 23/11/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 263/PA-UBND về Phương án đáp ứng thu dung, điều trị Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn thành...

Hà Nội: Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1)

Ngày đăng 21/11/2021 | 01:07  | Lượt xem: 210
Ngày 19/11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4095/UBND-KGVX về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1)

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (cập nhập 12h ngày 19/11/2021)

Ngày đăng 20/11/2021 | 11:23  | Lượt xem: 163
Ngày 19/11/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 800/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố (cập nhập 12h00 ngày 19/11/2021)

Công điện số 24/CĐ-UBND về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội

Ngày đăng 18/11/2021 | 10:19  | Lượt xem: 188
Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội.

Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Ngày đăng 16/11/2021 | 10:24  | Lượt xem: 140
Ngày 16/11/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 23/CĐ-UBND về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Thông báo số 738/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 15 giờ 00 ngày 05/11/2021)

Ngày đăng 06/11/2021 | 03:00  | Lượt xem: 175
Ngày 05/11/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 738/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 15 giờ 00 ngày 05/11/2021)

Thông báo số 540-TB/TU về kết luận của Ban thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dich covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/11/2021 | 12:11  | Lượt xem: 209
Ngày 30/10/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 540-TB/TU về kết luận của Ban thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dich covid-19 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 245/KH-UBND về triển khai tiêm vắc xin phòng COvid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022

Ngày đăng 02/11/2021 | 02:15  | Lượt xem: 230
Ngày 30/10/2021, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về triển khai tiêm vắc xin phòng COvid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022

Thông báo số 724/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhập18h00 ngày 28/10/2021)

Ngày đăng 02/11/2021 | 11:06  | Lượt xem: 307
Ngày 29/10/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 724/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhập18h00 ngày 28/10/2021)

Kế hoạch 243/KH-UBND thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ngày đăng 01/11/2021 | 10:22  | Lượt xem: 165
Ngày 29/10/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/10/2021 | 02:56  | Lượt xem: 237
Ngày 25/10, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3692/UBND-NC về việc tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021