THÔNG BÁO

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 04/3/2022)

Ngày đăng 05/03/2022 | 10:02  | Lượt xem: 411
Ngày 04/3, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 169/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 04/3/2022). Nội dung chi tiết...

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 25/02/2022)

Ngày đăng 27/02/2022 | 12:15  | Lượt xem: 281
Ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 149/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 25/02/2022). ...

Công điện số 02/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày đăng 25/02/2022 | 11:52  | Lượt xem: 849
Ngày 24/02, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể...

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 25/02/2022 | 11:46  | Lượt xem: 343
Ngày 24/02/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem ...

Kế hoạch quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/02/2022 | 04:38  | Lượt xem: 617
Ngày 17/02/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết văn...

Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nọi (cập nhật 9h00 ngày 18/02/2022)

Ngày đăng 19/02/2022 | 12:43  | Lượt xem: 238
Ngày 19/02, UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 129/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nọi (cập nhật 9h00 ngày...

Công điện số 01/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, Linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Ngày đăng 19/02/2022 | 12:38  | Lượt xem: 746
Ngày 18/02, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, Linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Nội...

Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nọi (cập nhật 9h00 ngày 11/02/2022)

Ngày đăng 11/02/2022 | 08:43  | Lượt xem: 105
Ngày 11/02, UBND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 106/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày...

Thông báo số 88/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 04/02/2022).

Ngày đăng 05/02/2022 | 02:17  | Lượt xem: 324
Ngày 05/02/2022, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 88/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày...

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 30/01/2022 | 03:01  | Lượt xem: 268
Ngày 27/01/2022, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 583/KH-SYT về tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn Hà Nội. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây . ...

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 28/01/2022)

Ngày đăng 29/01/2022 | 11:49  | Lượt xem: 216
Ngày 28/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 87/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 28/01/2022)....

Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

Ngày đăng 29/01/2022 | 02:51  | Lượt xem: 121
Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 295/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư...

Thông báo số 87/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 28/01/2022).

Ngày đăng 29/01/2022 | 10:10  | Lượt xem: 68
Ngày 28/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 87/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày...

Thực hiện chế độ đặc thù và các quy định về mua sắm trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 28/01/2022 | 12:00  | Lượt xem: 377
Ngày 24/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 247/UBND-KT về việc thực hiện chế độ đặc thù và các quy định về mua sắm trong phòng chống dịch Covid-19. Nội dung chi tiết như sau:

Thông báo số 64/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày 21/01/2022)

Ngày đăng 22/01/2022 | 04:12  | Lượt xem: 98
Ngày 21/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 64/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhập 09h00 ngày...

Kế hoạch phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 09/01/2022 | 11:52  | Lượt xem: 711
Ngày 07/01/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2022

Quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/01/2022 | 04:36  | Lượt xem: 541
Ngày 07/1/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 45/UBND-KGVX về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 07/01/2022)

Ngày đăng 09/01/2022 | 10:23  | Lượt xem: 354
Ngày 07/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo 24/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 07/01/2022)

Phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 06/01/2022 | 07:33  | Lượt xem: 101
Ngày 06/01, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Phương án 01/PA-UBND phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với...