THÔNG BÁO

Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện Chỉ thị số20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/09/2021 | 14:57  | Lượt xem: 446

Ngày 05/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2904/UBND-ĐT về việc tổ chức, quản lý hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện Chỉ thị số20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL