THÔNG BÁO

Tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led
Ngày đăng 14/04/2022 | 11:31  | Lượt xem: 526

Ngày 13/4/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã ban hành văn bản số 04/CV-HĐ về việc tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led:

Video tài liệu xin mời xem tại đây.

PBGDPL