THÔNG BÁO

Tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới
Ngày đăng 26/06/2021 | 21:46  | Lượt xem: 184

Ngày 25/6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2006/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL