THÔNG BÁO

Thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng 09/09/2021 | 15:35  | Lượt xem: 39

Ngày 08/9, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số /UBND-TKBT về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL