THÔNG BÁO

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày đăng 25/09/2020 | 14:47  | Lượt xem: 185

Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4719/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL