THÔNG BÁO

Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/10/2020 | 22:38  | Lượt xem: 853

Ngày 23/10, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" đã có Thông báo số 2844/TB-BTC về kết quả cuộc thi trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết thông báo xin mời xem tại đây.

PBGDPL