THÔNG BÁO

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng
Ngày đăng 20/05/2020 | 12:24  | Lượt xem: 1488

Ngày 19/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 165/TB-VP về kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng

Bản scan xin mời xem tại đây.

PBGDPL