THÔNG BÁO

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung- Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44).
Ngày đăng 31/07/2020 | 09:03  | Lượt xem: 258

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung- Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL