THÔNG BÁO

Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND Thành phố tại phiên họp thứ 23 Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 của thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 24/03/2020 | 17:00  | Lượt xem: 345

Ngày 22/3, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 275/TB-BCĐ về kết luận của đ/c Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp thứ 23

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL