THÔNG BÁO

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 25/02/2022)
Ngày đăng 27/02/2022 | 00:15  | Lượt xem: 280

Ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 149/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 25/02/2022).

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL