THÔNG BÁO

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 04/3/2022)
Ngày đăng 05/03/2022 | 10:02  | Lượt xem: 410

Ngày 04/3, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 169/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid19 Thành phố Hà Nội (cập nhật 9h00 ngày 04/3/2022).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL